Evlilik-Aile Terapisi: Klinik Psikolog, Ankara


EVLİLİK & AİLE TERAPİSİ

Evlilikte Çatışma Çözümü

Doç. Dr. Çiğdem Soykan

Evlilik ve Aile Terapisti


<h1>Ankara Evlilik ve Aile Terapisi Psikolog Doç. Dr. Çiğdem Soykan, Ankara  Psikolog Doç. Dr. Çiğdem Soykan, Evlilik ve Aile Danışma Ankara tavsiye</h1>

Her evlilik içerisinde çatışma yaşanması son derece doğaldır, öyle ki çatışmanın hiç yaşanmadığı evlilikler doğallıktan ve samimiyettten uzaklaşmış olabilirler. Evliliklerin çoğunda tartışmalar tekrar tekrar aynı konular üzerinde dönmekte, eşler birbirlerini kırmakta, ortak çözümler bulamamakta ve sonuç olarak da birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Çoğu çatışma durumlarında, tartışmadan kaçınmak yerine, gerginliği göze almak ve tartışmaları ortak çözümler üretme ve birbirlerini daha iyi tanıyıp anlama için fırsat olarak görebilmek evlilik kurumunun yararınadır. Sağlıklı ve etkili bir iletişim, açık, samimi, dürüst davranış ve tutumlardan oluşurken, eleştiriden, suçlayıcılıktan, düşmanca ve savunucu tutumlardan, küslükten ve karşıdakini aşağılamaktan ve yok saymaktan uzaktır.

Tartışma sırasında amaç, kişinin kendi duygularını karşıdakine nazikçe, meseleleri biriktirmeden hoşgörü ile iletmek ve uzlaşmaya açık olmaktır. Bu sırada, gerginlik arttığında, karşıdakini ve kendisini yatıştırmaya yönelik çabalaması, karşıdaki geri adım attığında ise bunu kabullenebilmesi ve ortak çözüme yatkın olması, mizah duygusunu koruması gibi tavır ve tutumlar göstermesi, eşlerin aralarındaki dostluk ve arkadaşlığı da gözetmelerine yardım eder. Eşler iletişim sırasında genellikle ilişkinin döngüsel değil doğrusal olduğunu düşünürler, oysa ki evlilikte iletişim döngüsel olarak devam eder. Hatta bazı durumlarda sorunun eşinden kaynaklandığını ve o düzelirse ilişkilerinin de düzeleceğini düşünmekte ve bu taleple eşleriyle birlikte evlilik tedavisine gelmektedirler. Ancak bu bakış açısı çoğunlukla gerçekci değildir. Eşler bulundukları noktaya ortak çabaları sonucu gelmişlerdir. Bu nedenle örneğin eşim beni dinlemiyor diye yakınan bir eş önce dinlenmemesine neden olabilecek davranışlarını fark etmek üzerine odaklanmalıdır.

Çatışmalar genellikle başladıkları duygusal atmosfer içinde sonlanırlar. Dolayısıyla olabildiğince yumuşak bir başlangıç ve karşıdakini suçlamak ve yargılamaktan çok anlamaya ve anlatmaya yönelik davranış ve niyetler tartışmanın seyrini belirlemektedir. Bir tartışma sırasında karşıdakini gerçekten dinlemeye ve anlamaya çalışmak çok önemlidir. En sıklıkla yapılan yanlışlardan bir tanesi, kişinin karşıdakinin söylediğini daha cümlesi bitmeden anladığını düşünmesi ve dinlemekten çok kendi söyleyeceklerine odaklanması ve sabırsızca davranmasıdır. Bu da en önemli iletişim engellerinden birisidir.

Tartışma sırasında genel olarak sonuca değil niyete odaklanılması daha doğrudur çünkü bazen sonuçlar niyetleri doğru olarak yansıtmayabilir.

Tartışma sırasında eşler unutmamalıdır ki karşıdakini anlamak demek , onunla aynı fikirde olmak anlamına gelmemektedir. Bazen sadece sorunun ne olduğu üzerinde anlaşmak o an için yeterlidir. Unutmayın her sorunu çözmeniz gerekmiyor, kabullenme de rahatlatıcı olabilir.

Bir başka sorunsa genellikle şimdiye ait bir problemle başlayan tartışmalar geçmiş ve başka konulara gidildiğinde sağlıklı bir şekilde çözümlenemez. Bu nedenle tartışma sırasında simdi ve burada da kalmaya ve spesifik problem üzerinde kalmaya çalışın. Çatışma çözümü sırasında yapılan en önemli hatalardan bir diğeri de sorunların hepsini birden konuşmaya çalışmaktır. Bu durumda problem netlik kazanmaz ve sorunlar bir türlü çözümlenemez. O halde problemleri konuşurken tek bir problemi açık ve net bir şekilde doğru tanımlayarak ortaya koymak ve onun üzerinde çalışmak önemlidir.

Bir diğer konu ise çatışma çözümü için seçilen zamandır. Ev ortamının kalabalık olduğu, dinlenmeye çalıştığı yada çocukların ortalıkta ve ihtiyaçlarının karşılanması gereken zamanlarda konuşmaya çalışmak çoğunlukla negatif sonuç verir. Nasıl güzel bir gezinti yapmak için açık ve güneşli havayı tercih ederiz, yağmur ve gök gürültüsünü tercih etmeyiz, eşlerin de özellikle problemlerini çözmek için kendilerine ait uygun zaman ve uygun yerleri kollamaları önemlidir.

Tartışma sırasında eşlerın 'önce beni anla' beklentisinden çıkıp , önce ben onu anlayayım beklentisi içinde olması ve eşini olabildiğince yansız, yargısız olarak dinlemesi ortak çözüm için gereklidir. Unutulmamalıdır ki evlilik bir takım işidir ve eşler aynı takımda yer almaktadırlar. Dolayısıyla birisinin haklı olması veya kazanması gibi bir çözüm yoktur. Problemleri konuşurken genellikle 'biz bu problemi ikimiz ve ailemiz için, hepimizin kazanacağı sekilde nasıl çözebiliriz düşüncesi önem taşımaktadır. Dolayısıyla ortak çözümler için çalışmak iletişimi güçlendirecektir.

Tartışma sırasında karşıdakinin aklından geçenleri okuma, sözünü tamamlama ya da kesme, şuçlama, yargılama , dalga geçme, etiketleme gibi iletişim engellerinden kaçının.

Tartışma sırasında eşinizi diğer eşlerle kıyaslamayın unutmayın ki evlilik ve kişiler biriciktir. Hiçbir evlilik diğer bir evliliğin aynısı değildir.

Evlilikte öfke, etkili bir şekilde yönetilemediğinde iletişimi çok negatif yönde etkileyebilen duygulardan birisidir. Öfke duygusunu anında, kaynağına açık ve net olarak bağırmadan, alttan almadan, güvengen ve net olarak söyleyin. Öfke duygusunu karşıdakini suçlamak , eleştirmek, bastırmak, korkutmak için kullanmayın. Bu duyguyu daha çok kendinizi ifade etmek ve ilişkinizi geliştirmek için bir fırsat olarak kullanın. Unutmayalım öfke de diğer duygular gibi son derece doğaldır, ancak öfkeyle davranmak son derece yıkıcıdır.

Kural olarak problem yaşayan problemi mümkün olduğunca zamanında gündeme getirmekten sorumludur. O an için konuşmayı istemeyen yada kesen kişi ise yeni bir konuşma için zaman ve ortam planlamalıdır. Kişi bir problemi ortaya getirirken ben dilini kullanmaya gayret etmeli yani karşıdakinin davranışı sonucunda kendisinde oluşan duyguları aktarmaya çalışmalıdır. ' sen bana bağıramazsın yada en hep sinirlisin ibi bir konuşma yerine bana bağırdığında kırılıyorum, korkuyorum, konuşmaya çekiniyorum' gibi ifadeler daha sağlıklıdır.

Ortaya getirdiğiniz sorunun eşiniz tarafından doğru anlaşıldığını sanmayın, kontrol edin. Sorunu ortaya getirip her ikinizde problem üzerinde ortak fikre ulaştığınızda, olası çözüm önerileri üzerinde tartışın. Olası çözümleri artı ve eksileriyle değerlendirin ve en rasyonel olan, ikinizinde uzlaştığı ve kendisini rahat hissettiği gerçekci çözüm üzerinde çalışın ve hayata geçirin. Belli bir süre sonra aynı konuyla ilgili olarak neler yaptığınızı ve nasıl gittiğini değerlendirin.

Göreceksiniz ki bu tür tartışmalar ve ortak çözümler her ikinizi de yakınlaştırır ve ilişkinizi biraz daha güçlendirir. Unutmayın ki evlilikte tartışma kaçınılmazdır önemli olan tartışmaları çözüme götürmek ve evliliğinizin kalitesini geliştirmek için kullanabilmektir.