Evlilik-Aile Terapisi: Klinik Psikolog, AnkaraEVLİLİK & AİLE TERAPİSİ

Doç. Dr. Çiğdem Soykan

Evlilik ve Aile Terapisti

Kısa Özgeçmişim:

  • Lise: Ankara Çankaya Lisesi
  • Psikoloji-Lisans: Hacettepe Psikoloji Böl., Ünvan: Psikolog, (1986)
  • Klinik Psikoloji Master: ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü
  • Ünvan: Uzman Klinik Psikolog, (1992)
  • Doktora: Hacettepe PDR Bölümü, Ünvan: Psikolog Dr., (1999)
  • Akademik Görev: ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi; Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi, Ünvan: Doçent Dr., Klinik Psikolog, (2003)
  • Aile Terapisi Eğitimi: Family Therapy Center & Crisis Center, Berkshire Medical Center, Pittsfield, Massachusetts, ABD, 1996-1998

Evlilik terapisine genel yaklaşım

Evlilik-Aile-Çift terapisinde bireysel olarak eşlerden çok, eşler arasındaki iletişime odaklı bir terapi yöntemi uygulanmaktadır.

Ortalama görüşme şekli ve süresi;

Her seans ortalama 60-70 dakikadır. Çiftler ilk görüşmede birlikte görülür ve aile içi iletişim, temel sorun alanları değerlendirilir. Sonraki seanslarda, gerekli görülürse, eşler tek tek de görülebilirler.

Evlilik Terapisi: genel amaçlar

- Evlilik ilişkinin kalitesini, iletişim problemlerini saptama,

- İletişimin belirgin bozulmadığı durumlarda ilişkinin kalitesini arttırma, etkili iletişim becerileri kazandırma,

- İletişimin belirgin bozulduğu durumlarda önce tarafların stres düzeyini azaltma, daha sonra iletişim kanallarını açma,

- Evlilik bağımın geri dönülemez şekilde koptuğu, bozulduğu durumlarda önce tarafların stres düzeyini azaltma, daha sonra iletişim kanallarını açarak taraflar için en uygun (ayrılma dahil) koşulların oluşturulmasını sağlama.